thumbnail

Vripack zoekt (Sr.) 3D Designer

Door: Vripack, 26 oktober 2021 Sneek - Vripack Creative Directors Bart M. Bouwhuis en Marnix J. Hoekstra delen hun passie voor het varen op en het creëren van jachten die ervoor zorgen dat elke eigenaar zich thuis voelt, op zee.

Vanaf het moment dat Vripack de deuren opende in 1961, wordt de ontwerpbenadering van deze studio beheerst door de speelse interactie van vorm en functie, intuïtie en intelligentie, en balans en prestaties. Vripack moet nog een jacht gerelateerd verzoek ontvangen dat het niet kon inwilligen, noch een vraag die het niet kon beantwoorden. Met tientallen jaren ervaring tot onze beschikking en een portfolio met meer dan 7400 ontwerpen, hebben we enkele van de beste, veiligste, meest duurzame, meest comfortabele en mooiste jachten ooit gemaakt. Niemand begrijpt duidelijker dat een jacht een uitgebalanceerde combinatie van elementen is, in tegenstelling tot iets dat sterk afhankelijk is van één functie of is gebouwd om uit te blinken in één enkele dimensie, en het is deze holistische benadering en ons vermogen om de juiste balans te vinden keer op keer, om jachten te produceren die onze klanten zo bevredigend vinden om op elke manier te gebruiken.

De (Sr.) 3D Designer is onderdeel van het ontwerpteam en werkt in nauwe samenwerking met de ontwerpers aan zowel interieur als exterieur modellen. Hij of zij is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van ontwerpvoorstellen van de ontwerpers en vormt de laatste schakel in het maakproces van de klantpresentaties.

Functie-eisen:
 • Een relevante grafische opleiding (of gelijkwaardig zoals 2-3 jaar vergelijkbare werkervaring in een creatieve omgeving);
 • Sterk in modelleren (3ds Max);
 • Affiniteit met en gevoel voor Jachten, Vorm en Esthetiek;
 • Bij voorkeur een achtergrond in interieur ontwerp of architectuur;
 • Ervaring in Unreal Engine, 3ds Max + Vray en bij voorkeur AutoCAD, Photoshop, InDesign;
 • Kennis en ervaring met VR;
 • Streeft altijd naar de hoogst mogelijke kwaliteit;
 • Neemt deel, werkt samen en communiceert effectief en professioneel met het (design) team om ontwerpprojecten te ontwikkelen voor luxe motorjachten;
 • Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk).


Als je op zoek bent naar een uitlaatklep voor creativiteit en het leuk vindt om in een team te werken, dan ontvang ik graag een e-mail van jou waarin je beschrijft wie je bent, waarom je ervoor koos om (Sr.) 3D Designer te worden en wat je graag zou willen bereiken op korte en op langere termijn. Voeg alsjeblieft jouw CV toe als bijlage en indien beschikbaar ook jouw portfolio.

Door de grote hoeveelheid reacties, kunnen we niet garanderen dat alle kandidaten een reactie ontvangen.

ENGLISH:
Vripack Creative Directors, Bart M. Bouwhuis and Marnix J. Hoekstra, share their passion for yachting and creating yachts that make each owner feel at home, at sea.

From the moment it threw open its doors in 1961, Vripack studio’s approach to design has been governed by the playful interaction of form and function, intuition and intelligence, and balance and performance. The studio is yet to receive a yacht-related request it could not grant, nor a question it could not answer. With decades of experience at our disposal and a portfolio that represents over 7,400 designs, we’ve been able to craft some of the finest, safest, most durable, most comfortable and most beautiful yachts ever made. No one understands more clearly that a yacht is a finely balanced combination of elements, as opposed to something that relies heavily on one feature or is built to excel on a single dimension, and it is this holistic approach and our ability to get the balance right time and time again that allows us to produce yachts that our clients find so satisfying to use in every way.

The (Sr.) 3D Designer is part of the design team and works in close collaboration with the designers on both interior and exterior models. He or she is responsible for the correct processing of design proposals from the designers and forms the last link in the process of creating the customer presentations.

Job requirements:
 • A relevant graphical education (or similar like 2-3 years comparable work experience in a creative environment);
 • Strong modelling skills (3ds Max);
 • Affinity with and sense of Yachting, Form and Aesthetics;
 • Preferably a background in either interior design or architecture;
 • Experience in Unreal Engine, 3ds Max + Vray and preferably AutoCAD, Photoshop, InDesign;
 • VR knowledge and experience;
 • Always strive for the highest possible quality;
 • Participate, collaborate and communicate effectively and professionally with the (design) team to develop design projects for luxury motor yachts;
 • Good knowledge of the Dutch and English language (verbally and in writing).


If you are looking for an outlet of creativity and love to work in a team, then I would like to receive an email from you in which you describe who you are, why you chose to become a (Sr.) 3D Designer and what you would like to achieve in the short and in the longer term. Please attach your resume and if available your portfolio as an attachment.

Due to the large amount of reactions, we cannot guarantee that all applicants will receive a response.
  Solliciteer nu
6042 Views
Blijf op de hoogte! Ontvang insprirende artikelen, tutorials, tips, nieuws, vacatures en ontwikkelingen in je mailbox.
 Abonneren

Over de auteur

Vripack

Populaire vacatures

Nutheorie zoekt 3D Artist

DWanimations zoekt junior 3D Artist

XR Group zoekt 3D Artist (32-40 uur)

De Beeldenfabriek zoekt Architectural Visualiser

Invite Vastgoed communicatie zoekt 3D Visualisator

Vrienden van 3dhype:
  Populaire projecten